(GRAISEA 2.0) NÂNG CAO NĂNG LƯC CHO TỔ NHÓM

Trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, RECERD phối hợp với Trung Tâm Khuyến Nông Tỉnh Kiên Giang tổ chức đợt tập huấn “Nâng cao nâng lực cho các HTX trong địa bàn dự án Graisea 2.0 ở tỉnh Kiên Giang”.

Tham dự đợt tập huấn gồm có: đại diện của RECERD, Trung Tâm Khuyến Nông, Phòng Nông Nghiệp và Trạm khuyến nông của các huyện các huyện An Minh, Hòn Đất, Giang Thành, Tân Hiệp, Ban quản trị của các HTX và THT. Đợt tập huấn kéo dài 2 ngày (ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2019).
 
 
Dưới dự hổ trợ của các chuyên gia về HTX, họ đã có nhiều năm công tác, kinh nghiệm và làm việc với HTX. Đã giúp các học viên là Ban quản trị của các tổ nhóm giải quyết được các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ nhóm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lí tài chính, mối quan hệ và vai trò của tấc cả các thành viên trong tổ nhóm, khả năng xây dựng, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thông qua các hình thức truyền đạt ý tưởng như: học viên sẽ tự phân tích các vấn đề sau đó trình bày, nhận được sự góp ý của các thành viên khác và người hướng dẫn sẽ có vai trò thúc đẩy các học viên tự nhận thức, rút ra bài học cho từng tổ nhóm của họ.
 
 
Trong đợt tập huấn gần 50%  thành viên là nữ giới tham gia vào các hoạt động xây dựng, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề HTX và THT
 
 
 
Một trong những nội dung quan trọng của đợt tập huấn là xây dựng năng lực lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Từ đây người hướng dẫn đã chỉ ra những điểm yếu, những bất lợi ảnh hưởng đến việc xây dựng 1 kế hoạch sản xuất hoặc kinh doanh của của các thành viên Ban quản trị.
 
 
 
 
Tuấn Anh

Phân loại tin: