Video

Cô bé đã dám nói ra suy nghĩ của mình, dù cô không đưa ra được giải pháp 1 cách trực tiếp nhưng khi xem clip này mỗi người sẽ tự rút ra được những bài học, những chính trị gia nghe thấy đã nhìn được khuyết điểm của họ. Đồng thời, cô bé đã lên tiếng cho cả thế giới thầy rằng: chúng ta chưa làm được điều gì thật sự ý nghĩa cho xã hội, cho cộng đồng, cho đất nước và cho cuộc sống của chính chúng ta.