Ấn phẩm

Đây là đánh giá sau khi đã tiến hành một số đánh giá tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh như năng lực tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo, vai trò về giới...
Link download:
Bài viết trình bày những giá trí văn hóa làng chài cũng như vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên vịnh Hạ Long. Nơi đây lưu giữ...
Link download:
Bài viết trình bày những giá trị của Vạn chài cũng như vai trò của họ trong quản lý nghề cá nhỏ ven bờ ở Việt Nam trước đây-có thể coi là những hình thức đồng quản lý (giữa...
Link download:
Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế, là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 22.000 ha và chiều dài gần 70 km dọc theo bờ biển, có vai trò hết sức to lớn...
Link download:

Đắk Lắk là một trong năm tỉnh khu vực Tây Nguyên có nghề cá nội địa tương đối phát triển, với khoảng hơn 500 hồ chứa với diện tích gần 9.500 ha, và hệ sống thống sông suối...

Link download:

Đắk Lắk là một trong năm tỉnh khu vực Tây Nguyên có nghề cá nội địa tương đối phát triển, với khoảng hơn 500 hồ chứa với diện tích gần 9.500 ha, và hệ sống thống sông suối...

Link download:
Vào năm 1969, W.E.Odum đã khám phá ra tác dụng của mùn bã thực vật ngập mặn khi nghiên cứu chuỗi thức ăn ở vùng cửa sông nam Florida.
 Từ đó đến nay đã có nhiều công...
Link download:
Ba điểm điển cứu về việc áp dụng Mô hình đồng quản lý ở Bình Định (đầm Trà Ổ - huyện Phù Mỹ, xã Ghềnh Ráng, xã Nhơn Hải – thành phố Quy Nhơn) đã được lựa chọn nhằm đánh giá...
Link download:
Tư tưởng dựa vào dân xuyên suốt trong quá trình quản lý đất nước Việt Nam từ lâu đời. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng đất nước đã nhiều lần các Chính sách của Đảng, Nhà...
Link download:
Hồ Ba Bể là 1 trong 20 hồ tự nhiên nằm trên núi đá vôi đẹp nhất thế giới, là di sản thiên nhiên của các nước Đông Nam châu Á, là kho “Tài nguyên khoa học lưu giữ nguồn gen...
Link download:
Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, khu RAMSAR đầu tiên của Việt nam và một phần quan trọng của vùng lõi Khu Dự trữ Sinh Quyển Sông Hồng, với diện tích hơn 15.000 ha, nằm ở khu vực cửa...
Link download:
Nghề cá tại Bình Thuận cũng giống như nghề cá của các địa phương khác của Việt Nam có đặc điểm là nghề cá có quy mô nhỏ, khai thác nhiều đối tượng khác nhau từ các loài động...
Link download:

QLDVCĐ/ĐQL nguồn lợi ven biển nói chung đã và đang được triển khai ở Việt Nam gần 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, nó còn nhiều tồn tại, vướng mắt trong quá trình triển khai,...

Link download:

Pages