Nhân viên/Cán bộ RECERD

 
 

Lê Văn Bằng

(Phó Giám đốc)

Họ và tên : Lê Văn Bằng

Ông Bằng đã tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Thực phẩm và được Đại học Tours của Pháp đào tạo về Chăn nuôi, vệ sinh, chất lượng và môi trường với trình độ Thạc sĩ. Ông đã có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm từ việc cung cấp tư vấn cho các dự án phát triển nông thôn, nghiên cứu đánh giá cơ bản, chuỗi giá trị, tiêu chuẩn quốc tế trong 17 năm. Đặc biệt, ông có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu với tôm quy mô nhỏ và các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm khác khi làm việc trong các chiến dịch dự án của WWF - Việt Nam, GIZ, Oxfam tại Việt Nam, ICAFIS, MCD…. Ông đã hỗ trợ nhiều hợp tác xã, công ty chế biến và xuất khẩu tôm đạt các chứng nhận Global Gap, Organic, ASC và BAP, nâng cao liên kết chuỗi giá trị tôm… Ông là đồng sáng lập RECERD - Trung tâm Nghiên cứu Nguồn lực và Phát triển Nông thôn - một tổ chức ngoài nhà nước , thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Vị trí : Phó Giám đốc, phụ trách quản lý Văn phòng Chi nhánh RECERD ở Cần Thơ

Cao Thanh Phương 
 
(Chánh Văn phòng)

Họ và tên: Cao Thanh Phương

 

Bà Phương tốt nghiệp kỹ sư Môi trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam và Thạc sỹ Tư vấn Môi trường từ Đại học West of England, Vương quốc Anh. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu, tư vấn và đánh giá cho nhiều dự án sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững, dự án phát triển nông thôn, tư vấn tiêu chuẩn quốc tế do các tổ chức quốc tế và chính phủ Việt Nam tài trợ. Bà có kinh nghiệm làm việc với các nhà nuôi tôm, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bà hiện đang phụ trách các hoạt động quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Cần Thơ và là cộng tác viên của RECERD trong các dự án khác nhau liên quan đến các tiêu chuẩn bền vững cho sản phẩm tôm và cá tra, P-SIA, tư vấn B-EIA, chuỗi giá trị tôm bền vững.

 

Vị Trí: Chánh Văn phòng

 
Nguyễn Thanh Quí
Họ và tên: Nguyễn Thanh Quí
 
Ông Nguyễn Thanh Quí là chuyên gia về Khoa học cây trồng được đào tạo bậc đại học, thạc sỹ tại các trường đại học uy tín. Quá trình tham gia tại Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và PTNT của ông hơn 5 năm qua đã có nhiều đóng góp thực tiễn trong việc tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các chứng nhận an toàn chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn của khách mua hàng và xu thế hội nhập thị trường.
 
Vị trí: Trưởng bộ phận cây trồng, Cán bộ dự án GRAISEA 2.0 
 
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Họ Và tên: Nguyễn Thị Kim Ngọc
 
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc là kỹ sư trong ngành bệnh học thủy sản và cũng là nhân sự phụ trách mảng chứng nhận các tiêu chuẩn xã hội trong nhóm tư vấn. Với thời gian hơn 02 năm công tác tại tại RECERD, Cô Ngọc đã đóng góp cho các vùng nuôi thủy sản xây dựng nhiều tiêu chuẩn bền vững xã hội như ASC, Global Gap, BAP, Biosuisse, Naturland…cũng như giúp cho các cơ sở chế biến, nhà máy quản lý kiểm soát, duy trì tình trạng an toàn  phù hợp với các yêu cầu luật định trong nước cũng như tiêu chuẩn bền vững và xã hội như SA 8000, BSCI, SMECTA...
 
Vị Trí: Trợ lý bộ phận tiêu chuẩn xã hội CSR
 
Từ Thế Ngân
Họ và tên: Từ Thế Ngân
 
Ông Từ Thế Ngân là chuyên gia ngành nuôi trồng thủy sản, có trình độ Đại học chuyên ngành với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực nuôi trồng và quản lý chất lượng nhà máy chế biến thủy sản sản, Ông Ngân đã tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển ngành nuôi trồng – chế biến – xuất khẩu thủy sản từ những ngày sơ khai ban đầu. Quá trình tham gia xây dựng của Ông Ngân cho ngành thủy sản trãi qua nhiều tiêu chuẩn từ an toàn vệ sinh thực phẩm đến bền vững về môi trường và xã hội…sinh thái và hữu cơ. Ông hiện đang là chuyên gia của tổ chức RECERD.
 
Vị trí: Trưởng bộ phận Thủy sản
Nguyễn Tuấn Anh

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh tốt nghiệp Đại Học Cần Thơ với chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng ở trình độ Thạc Sĩ, trong quá trình nghiên cứu ông đã có những đóng góp trong việc lựa chọn các giống Mè (Vừng), Lác (Cói) thích hợp cho các vùng đất có nguy cơ xâm mặn, có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ở vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long.
Ông đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp của khu vực thông qua các tác động, mạng lưới tương tác với bên trong chuỗi giá trị lúa gạo (người nông dân, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách...).
Hiện tại ông đang là Điều Phối Viên của dự án “Tăng Cường Bình Đẳng Giới và Đầu Tư Kinh Doanh Nông Nghiệp Có Trách Nhiệm Vùng Đông Nam Châu Á” – gọi tắt là Graisea 2.0 – chuỗi lúa gạo (RECERD).

SĐT: 0387008496

Email: anhnt.recerd@gmail.com