Việc làm

Giới thiệu
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn. Chúng tôi có trụ sở sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở tp Cần Thơ. Để biết thêm thông tin về RECERD, vui lòng truy cập recerd.org.vn.
Tuyển dụng, cán bộ kỹ thuật địa phương, Bình Định, RECERD
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực thủy sản và bảo tồn biển. RECERD đang có nhu cầu tuyển cán bộ kỹ thuật địa phương để điều phối nhiệm vụ với các yêu cầu cụ thể sau đây: