Việc làm

tuyen-dung-nhan-vien-du-an
Mục tiêu của vị trí công việc (nhân viên dự án) nhằm hỗ trợ cho các chuyên gia RECERD trong triển khai các đầu việc tại hiện trường và làm việc với các bên liên quan tại ĐBSCL, nhằm đáp ứng đúng tiến độ, đầu ra và mục tiêu đề tài, dự án do RECERD phụ trách.
Giới thiệu
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn. Chúng tôi có trụ sở sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở tp Cần Thơ. Để biết thêm thông tin về RECERD, vui lòng truy cập recerd.org.vn.
Tuyển dụng, cán bộ kỹ thuật địa phương, Bình Định, RECERD
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực thủy sản và bảo tồn biển. RECERD đang có nhu cầu tuyển cán bộ kỹ thuật địa phương để điều phối nhiệm vụ với các yêu cầu cụ thể sau đây: