(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI LIÊN KẾT TIÊU THỤ NÔNG SẢN AN TOÀN VÀ HỮU CƠ – TRÊN CÂY LÚA VÀ ĐẬU NÀNH RAU

Thời gian: 04/08/2020
 
I.               Thành phần
1.     Dự án Graisea 2.0 (RECERD)
2.     Viện Nghiên Cứu Hữu Cơ Á Châu
3.     Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang
4.     Công ty Highland Dano (online)
5.     HTX Vĩnh Gia, HTX Vọng Đông, HTX Thành Công
II.            Nội dung: trao đổi các vấn đề liên quan đến việc hình thành các liên kết sản xuất tiêu thụ trên lúa và rau màu ở vùng An Giang
III.         Kết quả:
Qua trao đổi và thảo luận giữa các bên, thông nhất ý kiến như sau:
1.     Công ty Highland Dano: Liên kết Lúa Hữu cơ và Lúa An Toàn với các nội dung như trong hợp đồng của công ty Highland Dano
2.     Hợp tác xã Vọng Đông: Vụ Thu Đông 2020 sẽ cấy khoảng 10 – 20 ha lúa Hữu cơ (khoảng 20 – 30/8/2020), làm theo quy trình của công ty Highland Dano
3.     Hợp tác xã Vĩnh Gia:  Vụ Đông Xuân 2020 – 21: triển khai và làm lúa cấy tại Vĩnh Gia, làm theo quy trình của công ty Highland Dano
4.     Hợp tác xã Nông Trang Hữu Cơ Thành Công: Vụ Thu Đông 2020: Cấy lúa hữu cơ với diện tích 20 ha tại Tri Tôn, làm theo quy trình của công ty HighlandDano
5.     Viện AOI hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện quy trình. Phối hợp công ty Hidano trong việc xây dựng quy trình bón phân và cung ứng phân bón hữu cơ cho 3 mô hình. Hỗ trợ kinh phí đánh giá chứng nhận hữu cơ của tổ chức nước ngoài (CU).
                     6. Dự án Graisea 2.0 hỗ trợ:
·       Chi phí tư vấn, phân tích mẫu lúa, 4 máy cấy lúa (2 tiểu khoản riêng): Máy này tập trung ở Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang quản lý và điều phối cấy kịp thời vụ.
·       Cán bộ giám sát/hỗ trợ kỹ thuật
·       Hỗ trợ hội thảo, tổng kết nhân rộng mô hình
·       Hỗ trợ BGĐ HTX quản lý, giám sát mô hình
                     7.Trung tâm kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp An Giang
·       Hỗ trợ khay gieo để cấy lúa
·       Quản lý máy cấy điều phối theo yêu cầu thời vụ cấy lúa
                             .       Phối hợp các HTX và DA G2 kiểm tra giám sát mô hình và sơ tổng kết nhân rộng mô hình
Một số hình ảnh buổi làm việc: