Tin hoạt động

 
Thực trạng: trong mô hình lúa tôm thuộc vùng dự án Graisea 2.0, cây lúa đã được đầu tư bài bản, chứng nhận hữu cơ, có đầu ra tiêu thụ ổn đinh, tuy nhiên...
Xây dựng các mô hình canh tác thích ứng biến đổi khí hậu là 1 trong những hợp phần quan trọng của chương trình Graisea 2.0. Luân canh cây Đậu Nành Rau trên nền đất lúa là 1 mô hình mang...
Để gia tăng cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin từ thị trường/đối tác liên kết cho các nhóm sản xuất khi tham quan vào chuỗi giá trị, RECERD tổ chức chuyến tham cho các thành...
Thúc đẩy hình thành liên kết là 1 hợp phần lớn của chương trình Graisea 2.0 – chuỗi lúa do RECERD quản lý. Ngày 26,27/6/2020, RECERD thúc đẩy buổi đối thoại xây dựng kế hoạch...
Ngày 19/6/2020, RECERD thúc đẩy buổi đối thoại giữa các nhóm sản xuất lúa gạo ở vùng Kế Sách, Thạnh Trị với công ty Hồng Tân Food
 

Pages