Tin hoạt động

Tại địa bàn tỉnh An Giang, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) hợp tác với Trung Tâm Kỹ Thuật – Dịch Vụ Nông Nghiêp (TTKTDVNN) An Giang để...

Trong khuôn khổ dự án: Graisea 2 của Tổ chức Oxfam. Ngày 25-26 tháng 12 năm 2019. Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn Phối hợp với VCCI có tổ chức khóa...

Ngày 23, 24/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã cho các tổ nhóm mới trong các vùng dự án GRAISEA 2.0” ...

Diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm chưa lớn tại HTX Thạnh An, tuy nhiên hiệu quả từ mô hình này mang lại (cải thiện thu nhập của người dân, tạo ra các sản phẩm có chất...

Ngày 3- 4/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt ” Đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp lúa...

Ngày 19, 20/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý cấp trung” cho các một số doanh nghiệp lúa gạo tại ĐBSCL

Ngày 10,11,16,17/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa ”Đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững cho cán bộ...

Ngày 14,15/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với tổ chức CECEM và cán bộ ở Trạm Khuyến Nông huyện Hòn Đất tổ chưc đợt sinh hoạt “...

HTX Thuận Phát, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, thành lâp năm 2017 với vai trò chủ yếu là sản xuất tôm, cua và lúa gạo. Tuy nhiên từ thời điểm...

Pages